.

  • 21. Yüzyılın gerektirdiği niteliklere ve bilgi toplumunun lideri olma potansiyeline sahip Öğretmenler, yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek. Eğitim alanındaki  gelişmeleri yakından izleyen, bu gelişmeleri etkili bir şekilde okuyabilen, kuram ve uygulamayı,  bilimsel ve etik standartlarına uygun, eğitimle ilgili gelişmeler doğrultusunda kendini sürekli yenileyen ve uluslararası proje ve aşamalarda yer alabilen öğretmenler yetiştirmek,

 

  • Bulunduğumuz coğrafyanın gereksinime uygun, nesnel ve bilimsel şartlara  göre düzenlenmiş  eğitim programlarıyla öğrencilere hizmet vermek,

 

  • Öğrencilerin bir arada paylaşabildiği, takım ruhunun oluşmasına imkan tanıyan, sorumluluk almayı, problem çözmeyi ve o enerjiyi üreten son teknolojik gelişmelerle  düzenli etkili öğrenme ortamları sağlamak,

 

  • Adalet ve bilimselliği kendine rehber edinen, mesleki açıdan kendini geliştirebilen, Öğretmen, yönetici ve uzman kurum kültürüne ve iletişimine sahip bir fakülte olmak.