KALİTE GÜVENCE KURULU

 

Doç.Dr. HALİT CİMMO

Dr. Öğr. Üyesi MOHAMED ZEİDAN

Dr.Öğr.Üyesi İMAN SERMİNİ

Öğr.Gör.ERAY GELMEZ

Öğrenci İşleri Memuru İBRAHİM ALO